Sunday, 9 December 2012

KHUTBAH TERAKHIR RASULULLAH SAW





Khutbah terakhir ini disampaikan baginda pada 9 Zulhijjah Tahun Ke 10 Hijrah Di Lembah Uranah,Arafah. Justeru, marilah kita renungi khutbah tersebut yang merupakan khutbah terakhir Rasulullah S.A.W.


"Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu selepas ini. Oleh itu dengarlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikan ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini.

             Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang muslim sebagai amanah suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak.

             Janganlah kamu menyakiti sesiapapun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui tuhan kamu dan dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba adalah dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutnya kepada perkara-perkara kecil.

             Wahai mausia, sebagaimana kamu mempunyai hak terhadap isteri kamu mereka juga mempunyai hak terhadap kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka terhadap kamu maka mereka juga berhak diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik, beremah lembutlah terhadap mereka kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Dan hak kamu terhadap mereka ialah mereka sama sekali tidak memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina.

             Wahai manusia, dengarlah kata-kataku ini, sembahlah Allah, dirikanlah sembahyang lima kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadhan dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ‘ibadah haji' sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahawa setiap muslimin adalah saudara kepada muslimin yang lain. Kamu semua adalah sama,tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain kecuali taqwa dan beramal soleh.

             Ingatlah bahawa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan terhadap segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sekali-kali kamu terkeluar daripada landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi nabi atau rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, yang sekiranya kamu berpegang teguh kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku.

             Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku, menyampaikan pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah Ya Allah,bahawasanya telah aku sampaikan risalah Mu kepada hamba-hamba-Mu".    


Sumber dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Layari http://www.islam.gov.my/

Wednesday, 5 December 2012

JENIS-JENIS NAJIS


Najis terbahagi kepada tiga bahagian iaitu:

1.Najis Mukhaffafah

Najis mukhaffafah ialah kencing kanak-kanak lelaki yang belum sampai umurnya dua tahun yang tiada makan sesuatu selain dari susu(susu yang dicampur gula atau tepung itu hukumnya seperti yang selain dari susu).

2.Najis Mughallazah

Najis mughallazah ialah anjing dan babi dan keturunan dari keduanya atau salah satu dari keduanya.

3.Najis Mutawasitah

Najis mutawasitah adalah najis selain dari najis mukhaffafah dan najis mukhalazah iaitu:

• Setiap yang cecair yang memabukkan
• Bangkai selain dari mayat manusia,ikan dan belalang,darah,nanah,muntah tahi dan kencing.
• Susu binatang yang tidak dimakan dagingnya melainkan susu manusia.
• Bahagian anggota yang bercerai dari barang yang hidup itu hukumnya seperti bangkai.















CARA-CARA MENYUCIKAN NAJIS

1.Najis Mukhaffafah

Memadai dengan menyucikan sesuatu dari najis mukhaffafah itu dengan dipercikan air yang meratai akannya dengan tidak disyaratkan mengalir air,setelah dihilangkan ainnya.

2.Najis Mughallazah

Bagi menyucikan sesuatu dari najis mughallazah itu ialah dengan dibasuh tujuh kali.Sekali darinya dengan air tanah,iaitu air yang dicampur dengan tanah yang suci.

Jika tidak hilang najis itu sehingga beberapa kali maka dikira sekali sahaja,maka hendaklah ditambah enam kali lagi.

3.Najis Mutawasitah

Bagi menyucikan sesuatu dari najis mutawasitah itu wajiblah dihilangkan rasanya, warnanya dan baunya.(Dan tidak dimaafkan jika tinggal warnanya atau baunya).Tidak mengapa jika tinggal warna atau baunya yang payah hilang.

Dan tidak ada baginya rasa,warna dan bau memadailah mengalirkan air pada tempat yang terkena najis itu.

Hukum arak yang jadi cuka

Apabila arak atau tuak itu menjadi cuka dengan sendirinya, maka suci hukumnya, dan sucilah juga bekasnya.



Tuesday, 4 December 2012

JENIS-JENIS AIR




Air itu terbahagi kepada 5 jenis:

1. Air mutlak - yang mana air ini adalah suci lagi menyucikan. Air yang boleh diminum dan dibuat bersuci seperti berwudhuk,mandi dan membasuh najis dan sebagainya air ini tulen juga tidak bercampur dengan benda2 lain untuk merubah ia dari bentuk atau rupa asalnya.
air mutlak ada 7:
a. air hujan
b. air laut
c.air sungai
d. air telaga/perigi
e. air embun
f. air mata air/air paip
g. air salji

2. Air Mustakmal- Air yang suci tetapi tidak menyucikan, maksudnya ialah air yang telah digunakan. contoh air yg digunakan untuk wudhuk atau mandi ditadah dengan tujuan untuk diguna semula. Jikalau untuk tujuan menyiram pokok2 atau tanaman tidak mengapa. tetapi jika untuk membasuh najis tidak boleh kerana ianya bukan air mutlak.

3. Air Musyammas - Air yang Makruh digunakan, contohnya air mutlak yang terjemur di bawah panas matahari dan diletakkan dibekas besi karat.

4. Air Mutannajis - Air yang mengandungi najis. contoh air yang telah dijatuhi kedalamnya bangkai ataupun apa2 yang boleh merubah bau , warna dan rasanya air tersebut.

5. Air Mutaghayyir - Air yang berubah kerana sesuatu. contohnya air mutlak yang telah dimasak selepas itu dibubuh serbuk kopi atau teh atau sebagainya. Air i ni suci untuk diminum tetapi tidak boleh menyucikan. samada untuk berwudhuk, mandi dan membasuh pakaian / najis.

Permasalahan yang sering berlaku:

Mencelop kaki ke dalam air kolah masjid- Ramai orang melayu beranggapan bahawa perbuatan itu salah dan menyebabkan air kolah itu menjadi kotor. Sebenarnya tidak kerana ianya melebihi 2 qullah. 2 qullah itu ukurannya ialah 230 liter air. Jika air kolah itu jatuh kedalamnya najis pun ia tetap juga tidak najis(selagi air itu tidak berubah bau, rasa dan warna) kerana melebihi 2qullah sebagaimana hadis ini: ” Apabila sampai dua qullah, maka ia tidak mengandungi sebarang kekotoran najis”.