Tuesday, 4 December 2012

JENIS-JENIS AIR
Air itu terbahagi kepada 5 jenis:

1. Air mutlak - yang mana air ini adalah suci lagi menyucikan. Air yang boleh diminum dan dibuat bersuci seperti berwudhuk,mandi dan membasuh najis dan sebagainya air ini tulen juga tidak bercampur dengan benda2 lain untuk merubah ia dari bentuk atau rupa asalnya.
air mutlak ada 7:
a. air hujan
b. air laut
c.air sungai
d. air telaga/perigi
e. air embun
f. air mata air/air paip
g. air salji

2. Air Mustakmal- Air yang suci tetapi tidak menyucikan, maksudnya ialah air yang telah digunakan. contoh air yg digunakan untuk wudhuk atau mandi ditadah dengan tujuan untuk diguna semula. Jikalau untuk tujuan menyiram pokok2 atau tanaman tidak mengapa. tetapi jika untuk membasuh najis tidak boleh kerana ianya bukan air mutlak.

3. Air Musyammas - Air yang Makruh digunakan, contohnya air mutlak yang terjemur di bawah panas matahari dan diletakkan dibekas besi karat.

4. Air Mutannajis - Air yang mengandungi najis. contoh air yang telah dijatuhi kedalamnya bangkai ataupun apa2 yang boleh merubah bau , warna dan rasanya air tersebut.

5. Air Mutaghayyir - Air yang berubah kerana sesuatu. contohnya air mutlak yang telah dimasak selepas itu dibubuh serbuk kopi atau teh atau sebagainya. Air i ni suci untuk diminum tetapi tidak boleh menyucikan. samada untuk berwudhuk, mandi dan membasuh pakaian / najis.

Permasalahan yang sering berlaku:

Mencelop kaki ke dalam air kolah masjid- Ramai orang melayu beranggapan bahawa perbuatan itu salah dan menyebabkan air kolah itu menjadi kotor. Sebenarnya tidak kerana ianya melebihi 2 qullah. 2 qullah itu ukurannya ialah 230 liter air. Jika air kolah itu jatuh kedalamnya najis pun ia tetap juga tidak najis(selagi air itu tidak berubah bau, rasa dan warna) kerana melebihi 2qullah sebagaimana hadis ini: ” Apabila sampai dua qullah, maka ia tidak mengandungi sebarang kekotoran najis”.
No comments:

Post a Comment